Værdifuld information

Priser og tilskud

 

Kursuspriser, tilskudsordninger, legater og information til sagsbehandlere

 
_D4_3270.jpg
 

kurser

Kursusprisen dækker ophold i enkeltværelse med håndvask, fuld forplejning og undervisning.

Tilkøb

Dagskursist

FRAMELDING

Mere end 4 uger før startdato = Indbetalte beløb retur fratrukket 200 kr. i administrationsgebyr. Mindre end 4 uger før startdato = Depositum tilbagebetales IKKE. Afbrydelse af kursusophold = Depositum tilbagebetales ikke. Betaling for indeværende kursusuge samt 1 efterfølgende kursusuge.

Nyttig information til dig, som er

Sagsbehandler

 

læs paragrafferne her og Hjælp din borger videre i livet

 
LH-arrow-white.png
_D4_3270.jpg
 

Vi gør en forskel - vær med!

Vi har hjulpet Diana og mange andre

Livsstilshøjskolen Gudum er en højskole, hvor det er muligt at få hjælp og støtte til at skabe positive forandringer i livet. Det betaler sig for mennesket, samfundet og for den enkelte kommune.

For mennesket kan det handle om at få en sundere livsstil eller om at blive afklaret omkring uddannelse og arbejde, om at opbygge selvværdet eller etablere et nyt netværk eller om at komme sig oven på personlige kriser. For kommunen kan det handle om på sigt, at vinke farvel til en “dyr klient” på overførselsindkomst.

For unge uden en kompetencegivende uddannelse kan vi tilbyde en særlig mentorordning i samarbejde med UU-Centret.

Vi har særlig ekspertise indenfor undervisning af overvægtige og mange af vores ”store” elever opnår et væsentligt vægttab i løbet af deres ophold.

Et ophold på Livsstilshøjskolen betyder for mange af vores kursister, at de bliver sundere, fungerer bedre og får det selvværd, der giver overskud til at komme videre i uddannelse eller arbejde. Diana fra DR-udsendelsen Fri os fra Kontanthjælpen, som efter endt ophold på Livsstilshøjskolen fik job i IKEA er et aktuelt eksempel på “en god forretning” for både menneske og samfund.

Kommunal henvisning - sådan gør du!

 • Book et besøg

  Vi har gode erfaringer med, at den enkelte person eller familie kommer på besøg. Gerne sammen med sagsbehandleren eller UU-vejlederen. Det giver et godt og kvalificeret grundlag for at træffe en tryg beslutning om, om livsstilshøjskolen Gudum er det rette valg.

 • Hvis et besøg er umuligt, kan man alternativt tage en telefonsamtale med jurist, coach og socialrådgiver Bjarne eller med livshøjskoleforstander, Solvejg Krarup. Førstnævnte optræder med foto og kontaktoplysninger længere nede på siden.

 • Send tilmeldingsblanketten

  Når der er bevilget ophold, skal tilmeldingsblanketten udfyldes af både elev og sagsbehandler/vejleder og sendes til højskolen med oplysning om EAN-nummer. Herefter sender vi elektronisk en opkrævning.

 • Vidste du at …

  … er du på kontanthjælp og henvender dig direkte til Livsstilshøjskolen Gudum, er du berettiget til et tilskud fra Staten til dit ophold? Kontakt Bjarne (længere nede) for mere information.

Motionen, den sunde mad og sammenholdet på Livsstilshøjskolen boostede mit selvværd så meget, at jeg fik fornyet energi til at søge den praktikplads hos IKEA, der efterfølgende er blevet til et løntilskudsjob. Målsætningen er et fast fuldtidsjob inden årsskiftet 2020.
— Diana, 35 år.
 

Regler vedrørende bevilling og betaling af højskoleophold

Hvis personen ikke modtager ydelser i henhold til Betalingsloven, kan kommunen vælge at yde støtte til deltagelse i et højskoleophold, fx som led i en forebyggelsesindsats eller som en kvalificering til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Hvis kommunen således vælger at sætte tidligt ind, før den unge kommer på kontanthjælp, vil kommunens udgifter til opholdet udelukkende være støtte til egenbetaling.

Hvis personen modtager offentlig ydelse og hører under Betalingsloven (samt LAB og Serviceloven) skal kommunen ud over egenbetalingen også betale det statslige taxametertilskud. Ring og få oplyst de aktuelle takster.


Regler vedrørende taxameter-tilskud

Personer på 18 år og derover:
For denne gruppe skelnes der mellem personer, der:

 • Ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB) eller Serviceloven

 • Modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) eller

 

Serviceloven:
2.1.
Til personer på 18 år og derover, der ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) eller Serviceloven, kan kommunen vælge at yde støtte til elevens deltagelse i et højskoleophold. Det kan kommunen gøre som led i en forebyggelsesindsats eller som en kvalificering til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Hvis kommunen således vælger at sætte tidligt ind, før den unge ender i kontanthjælp, så vil kommunens udgifter til opholdet udelukkende være ovenfor omtalte støtte til den enkelte unges højskoleophold, idet højskolen også for denne gruppe kan hjemtage de statslige driftstilskud. En kommunal støtte kan for de unge under 18 år omfatte helt eller delvis tilskud til egenbetalingen, samt evt. støtte til lommepenge og hjemtransport.


2.2.
Til personer, der modtager ydelser i henhold til LAB eller Serviceloven, skal kommunen afholde den fulde betaling for højskoleopholdet, idet højskolen ikke kan hjemtage taxametertilskud i disse tilfælde. (Da kurset er godkendt af undervisningsministeriet, refunderes en stor del af udgiften via kommunens bloktilskud.)

Kommunens betaling her omfatter således både det statslige taksttilskud til højskolen og elevens egenbetaling efter reglerne i betalingsloven.

 

Oversigt over

Tilskud

 

til Lange og korte kurser

 
LH-arrow-white.png
_D4_3270.jpg
 

Tilskud til lange kurser


Kommunalt tilskud

Normalt yder kommunerne ikke støtte til de helt korte kurser, men er du pensionist, anbefaler vi, at du spørger din egen kommune. Måske vil de støtte dig med “feriepenge”.


Unge uden ungdomsuddannelse

Hvis du er ung uden ungdomsuddannelse og ikke er på offentlig forsørgelse, kan du tale med din UU-vejleder om at komme på højskole med en mentor.

Læs mere på højskolerne.dk


Unge ledige

Er du ung (under 25 år) og ledig kan du bibeholde halvdelen af dine arbejdsløshedsdagpenge. Der er også mulighed for, at du kan få “uddannelsesgodtgørelse” i forbindelse med et højskoleophold.

Læs mere på højskolerne.dk


Statslig støtte

Livstilshøjskolen Gudum får statsstøtte til alle kurser. Kurser af længere varighed (over 12 uger) er generelt billigere per uge end kortere kurser.

Læs mere på Højskolerne.dk.


Revalidering og omskoling

Efter Lov om aktiv socialpolitik kan du få støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan.

Læs mere på højskolerne.dk


Støtte og legater til soldater

For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til egenbetalingen.

Læs mere på højskolerne.dk


Støtte til udlændinge

Elever fra hele verden (undtaget danske statsborgere og elever fra Færøerne og Grønland) kan søge stipendium til et højskoleophold af mindst 8 ugers varighed. Som udenlandsk elev skal du selv kontakte den højskole, du ønsker at gå på, for at høre om de giver stipendium.

Læs mere på højskolerne.dk


Flygtninge på højskole

Mange flygtninge er på højskole som en del af deres integrationsprogram, men der findes også andre relevante tilbud for målgruppen. Alt afhængig af din individuelle flygtningestatus er der forskellige finansieringsmuligheder for højskoleopholdet.

Læs mere på højskolerne.dk


Støtte fra foreninger og legater

Det er muligt at søge tilskud fra elevforeninger, skoleforeninger og forskellige legater.

Læs mere på højskolerne.dk


Søg legater

Du kan søge legater i legatbogen.

Der findes et væld af legater, du kan søge til forskellige formål, f.eks. højskoleophold. Det kan være privatpersoner eller lokale foreninger, der står bag.

Læs mere på højskolerne.dk

 
 
Da jeg stod med studenterhuen i hånden, trængte jeg til at starte på en frisk. Derfor tog jeg på Livstilshøjskolen Gudum for at begynde et nyt kapitel i mit liv. Her oplevede jeg, at alle så fremad og ønskede at løfte i flok.
— Lise, 25 år.

Tilskud til korte kurser


Statslig støtte

Livstilshøjskolen Gudum får statsstøtte til alle kurser. Kurser af længere varighed (over 12 uger) er generelt billigere per uge end kortere kurser.


Kommunal støtte

Normalt yder kommunerne ikke støtte til de helt korte kurser, men er du pensionist, anbefaler vi, at du spørger din egen kommune. Måske vil de støtte dig med “feriepenge”.


Selvvalgt uddannelse

Det er ambitionen at markere højskolerne som et vigtigt efteruddannelsestilbud, men det er stadig ikke lykkedes.

Læs mere på højskolerne.dk

 
 

 

Spørg Bjarne

Jurist og socialrådgiver

_MG_6405.jpg

Hej, jeg hedder Bjarne og er Livsstilshøjskolens jurist, socialrådgiver og coach. Tag fat i mig, hvis du er i tvivl om reglerne.

Det kan for eksempel være i forbindelse med mulighederne for økonomisk støtte fra kommuner og fonde.

Er du det mindste i tvivl om, hvad der kan lade sig gøre? Eller om dine rettigheder eller pligter?

Så gå ikke rundt i uvished, men ring til mig allerede i dag. Jeg glæder mig til at besvare dine spørgsmål.

telefon & træffetider

Mobil: 21 27 29 07

Tirsdag: 9.00 - 14.00

Onsdag 9.00 - 13.00

Fredag 9.00 - 14-00

Dit mobilnummer